Christmas Camps

CH1- Intermediate Hockey Skills

Dec 23 & 27 2019. Ages 5-9 HL, Sel.

CH2 – Advanced Hockey Skills

Dec 23 & 27 2019. Ages 7 - 15 Sel, A-AAA

CH3 – Advanced Defensemen Camp

Dec 23 & 27 2019. Ages 7 AAA, 8-15 Sel, A-AAA

CH4- Intermediate Hockey Skills

Dec 30-31 2019, Jan 2-3 2020. Ages 5-9 HL, Sel.

CH5 – Advanced Defensemen Camp

Dec 30-31 2019, Jan 2-3 2020. Ages: 7 AAA, 8-15 Sel, A-AAA

CH6 – Advanced Hockey Skills

Dec 30-31, 2019 Jan 2-3 2020 at RINX Ages: 7 - 15 Sel, A-AAA